Na rôznych miestnych a webových stránkach sa vieme dočítať o zeolitoch mnoho informácií. Od ich širokej využiteľnosti: stavebníctvo, poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia, atď., až po ich liečivé účinky. Ja by som Vám dnes rád ponúkol trochu odbornejší pohľad na zeolit. Tu je niekoľko myšlienok z prác Dr. Ernőa Mátyása (1935-2012), kandidáta vied, držiteľa ceny ,,pro natura et vita“, prírodného liečiteľa, geológa, vysokoškolského pedagóga. Zeolítový riolittuf. Je výsledkom 13 miliónov ročného kyslého explozívneho vulkanického rozpadu. Hodnosť „nerastnej suroviny“ získal v 50-tych rokoch ako surovina pre výrobu cementu, neskoršie v 70-tych rokoch ako nerast bohatý na biostopové prvky. Význam objavu pre miestnu lokalitu dokazuje, že prvýkrát na svete sa organizovala Zeolit -konferencia v Máde (Maďarsko) v roku 1978 s účasťou amerických, japonských, slovenských a bulharských profesorov. Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia vtedajšej Maďarskej Akadémie Vied, ďalej zverolekári, geológovia a lekári z Maďarska, ktorí sa zúčastnili na výskumných prácach a ktorí rozniesli výsledky výskumu po celom svete.

Niektoré užitočné vlastnosti zeolitov

1. Biogénna plynová adsorpcia Špecifická vnútorná štruktúra prírodných zeolitov je schopná na rýchlu reverzibilnú adsorpciu molekúl plynu oxidu uhličitého CO2, amoniaku NH3, sírovodíku H2S, oxidu siričitého SO2 a vody H2O. Tak napr. 1g vhodne upraveného zeolitu je schopný adsorbovať 1dl amoniaku. Výmena iónov: Vnútorný priestor pórov je elektrostatický nevyvážený, preto môže prísť k výmene katiónov. Tým sa zeolity môžu podieľať na metabolizme živých organizmov, u rastlín na povrchu koreňových vlasov, u zvierat na povrchu tráviacej sústavy prispievajú k výmene iónov buniek a tkanív. 2. Absorbcia patogénnych baktérií Niektoré patogénne druhy baktérii sa silne viažu k štruktúre zeolitov. Tak napr. zeolitová suspenzia je vhodná na obmedzenie embrionalizácie staphylococcusu alebo E-coli baktérii a na zníženie ich koncentrácie. Preto prírodné zeolity môžu byť riešením na zdravotné problémy nielen v priemyselnom chove zvierat, ale rovnako prispievajú ku zdraviu ľudí. Ďalej iónová výmena zeolitov spôsobuje poruchy bunkovej membrány (meningococcus a streptococcus atď.), čím sa potláča ich embryonálny vývoj. Tým prírodné zeolity znamenajú nové, selektívne možnosti dezinfekcie. zeolit_1 3. Zachytávanie toxických ťažkých kovov Póry zeolitov viažu na seba toxické ťažké kovy (napr. kadmium, olovo, chrom, nikel, ortuť atď. ), ktoré sa vyskytujú ďaleko od biozóny. Podľa experimentov sú zeolitové minerály tiež schopné viazať na seba niektoré radioaktívne prvky. 4. Antiparazitický účinok Niektoré parazity pri kontakte so zeolitom utrpia poruchu steny membrány buniek, ktoré sú zodpovedné za reprodukciu. Tieto bunky sa po niekoľkohodinovom styku so zeolitom prestanú rozmnožovať a neskor zahynú. Z toho vyplýva, že prírodný zeolit ponúka možnosť riešiť rôzne zdravotné problémy človeka, ako aj problémy zvierat bez chemických, telu cudzích látok. 5. Bio-koherencia Zeolity sú minerálne systémy, ktoré vznikajú pri nízkej teplote a tlaku. Vytvorili sa už pri zrodení života na Zemi. Sú prirodzenou súčasťou živého prostredia na zemi. Bakteriálna flóra živých organizmov je odolná proti zeolitovým minerálom. Môžu sa preto použiť bez poškodenia živých organizmov a ich štruktúr. Táto vlastnosť predurčuje zeolitové minerály na použitie priamo vo farmaceutickom priemysle a potravinárstve. 6. Bio stopové a vzácne prvky Kyslé vulkanické sklo, ktoré sa vyskytuje zároveň so zeolitmi, obsahuje celý rad biologicky dôležitých stopových prvkov. Tieto prvky, ktoré sú pre živý organizmus dôležité, ukrývajú horniny s obsahom zeolitu. Majú vplyv na vznik aromatických a chuťových látok. Taktiež prospievajú pri ochoreniach nervového systému, ktoré môžu byť zapríčinené nedostatkom stopových prvkov. Uvedené užitočné vlastnosti nepôsobia oddelene, ale vzájomne sa dopĺňajú. To je základom rozsiahleho využívania a prospechu prírodných zeolitových minerálov. To sú len niektoré z výhod zeolitov. Ak by si niekto chcel rozšíriť vedomosti ohľadne zeolitov, odporúčam si zaobstarať odborný informačný materiál: Zeolity a ich prírodné liečivé účinky. Zároveň si môžte pozrieť ostatné výrobky, ktoré na našich stránkach neponúkame tu.   Mišo Paulišin

Odkedy používam túto zubnú pastu celý deň necítim povlak na zuboch, dokonca sa mi odlupuje zubný kameň, takže ušetrím u zubára 🙂 Ráno, keď sa zobudím, nemám pocit zatuchnutých úst, ako po ostatných zubných pastách, žiaden povlak a lepší dych,  odporúčam 🙂 Martina

učiteľka na základnej škole

Produkty z tejto stránky môžem iba odporučiť. Maximálna spokojnosť. 🙂 Marek

Grafik 4 texel

Zeolitovy prašok by som rada odporučila aj ľuďom, ktorí rovnako ako ja trpia gastroenterologickým refluxom. Po dlhoročnom skúšaní všetkých možných prostriedok z lekární, som sa počas obdobia kojenia dostala k tomuto produktu a rozhodla sa ho vyskušať, Keďže je prírodný, neobsahuje nič čo mohlo uškodiť mne, či dieťaťu ako mnohé iné výrobky. A odvtedy ho používam stále hlavne pre mňa v kritický obdobiach ako je jeseň a jar stačí si dať jeden pohár prášku ráno alebo v prípade akútnej bolesti podľa chuti 🙂 a problémy s vracaním sa štiav alebo napínaním sú naozaj do pár minút preč …. jedinou škodou je, že som tento produkt nepoznala už v prvom tirmestri tehotenstva. Jaroslava

Na materskej dovolenke